Bent u geïnteresseerd neem gerust contact met ons op.   036-536 88 75

disclaimer

De Website van Re-art is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, maar het kan voorkomen, dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van deze Website is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan de informatie worden ontleend.

Re-art behoudt zich het recht voor om de informatie op de Website te alle tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
Re-art aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze Website of het gebruik van de informatie, die op de Website wordt verstrekt.

Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze Website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Re-art.

 

 

 

Share this: